Slide

Slide

Slide

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ

Umowa dzierżawy zawarta może być na okres 12, 24 lub 36 miesięcy. Warunkiem nieodpłatnego korzystania z urządzeń jest spełnienie miesięcznego limitu zamówień na kawę oraz akcesoria Artcafe. W przypadku niespełnienia limitu zamówienia, różnica między zamówieniem a limitem, zafakturowana zostanie jako koszt dzierżawy. Na koniec umowy, połowa wszystkich faktur dzierżawy zaliczana jest na poczet wykupienia urządzeń. Ponadto za każdy rok dzierżawy przysługuje rabat na wykup urządzeń w wysokości 6% od ceny sprzedaży netto.

cta